Làm hồ sơ thuế ban đầu

Mã Item: 3886 - Loại Item: Dịch vụ
Câu chuyện Item:

  • Đăng ký hình thức kế toán
  • Đăng ký khấu hao tài sản
  • Quyết định bổ nhiệm kế toán và giám đốc
  • Nộp tờ khai hồ sơ thuế môn bài
  • Đăng ký nộp thuế điện tử và nộp tiền thuế môn bài
  • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Làm hồ sơ thuế ban đầu

Mã Item: 3886 - Loại Item: Dịch vụ
Các tùy chọn Item:
Tùy chọn Chọn
Giá dịch vụ
Giá: 500,000 đ
500,000 đ

Số lượng:

Bên bán:

Tư Vấn Minh Khuê

Tạo Set 0