Thành lập công ty trọn gói

Mã Item: 3889 - Loại Item: Dịch vụ
Câu chuyện Item:

Quý khách có Full công ty, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ tập trung việc kinh doanh

Thành lập công ty

 • Ra giấy phép kinh doanh
 • Đăng bố cáo trên cổng thông tin
 • Khắc dấu tròn và đăng ký mẫu dấu
 • Lệ phí nhà nước
 • Phí dịch vụ thành lập

Hồ sơ thuế ban đầu

 • Đăng ký hình thức kế toán
 • Đăng ký khấu hao tài sản
 • Quyết định bổ nhiệm kế toán và giám đốc
 • Nộp tờ khai hồ sơ thuế môn bài
 • Đăng ký nộp thuế điện tử và nộp tiền thuế môn bài
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Thiết bị chữ ký số

 • 1 năm: 1.550.000 đ
 • 3 năm: 2.100.000 đ

Hóa đơn điện tử

 • Hóa đơn 100 số

 

Thành lập công ty trọn gói

Mã Item: 3889 - Loại Item: Dịch vụ
Các tùy chọn Item:
Tùy chọn Chọn
Gói chữ ký số 1 năm
Giá: 3,950,000 đ
Gói chữ ký số 3 năm
Giá: 4,500,000 đ
3,950,000 đ

Số lượng:

Bên bán:

Tư Vấn Minh Khuê

Tạo Set 0