ViHey To Do List - App danh sách công việc hằng ngày, quản lý công việc hôm nay

Bạn đang muốn hoàn thành tất cả các công việc bạn đề ra hằng ngày tối ưu nhất ? Bạn muốn đạt được mục tiêu, kế hoạch của mình hoàn hảo nhất ? ViHey To Do List chính là sự lựa chọn đúng đắn dành cho bạn. Nếu chỉ là một Danh sách công việc thông thường thì bạn sẽ chẳng màng để ý tới, bạn Note vào một Danh sách rồi bỏ xó ở đó rồi dẩn lãng quên, và rồi để ý đến App nữa. ViHey To Do List là danh sách theo công việc HẰNG NGÀY. Theo quan điểm của ViHey, để đạt được mục tiêu kế hoạch tốt nhất, bạn cần phải đưa mọi thứ thành vòng lặp diễn ra mỗi ngày, và bạn buộc phải hoàn thành những công việc đó mỗi ngày, ít công việc cũng được nhưng mỗi ngày đều phải thực hiện.

Cứ mỗi ngày diễn ra như vậy, bạn sẽ lập trình bản thân trở nên nghiêm túc, không sót công việc nào và tiến đến đích đến mục tiêu nhanh nhất cho thể, trị dứt thói trì hoãn của bạn.

TẢI NGAY