Dịch vụCard image cap
Mã Item: 3926
Dịch vụ tạo và xác minh Google Business
500,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3925
In tờ rơi
280,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3924
Thiết kế tờ rơi
150,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3923
Người phát tờ rơi
95,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3912
1 Bình luận cho 1 bài viết Facebook
280 đ
Card image cap
Mã Item: 3911
1 Follow cho Cá nhân
150 đ
Card image cap
Mã Item: 3909
1 Like Facebook Fanpage
150 đ
Card image cap
Mã Item: 3908
Tạo 1 Trang Fanpage Facebook
90,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3907
1 Fanpage Facebook 50.000 Like - 50.000 Follow
7,400,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3906
1 Fanpage Facebook 20.000 Like - 20.000 Follow
2,950,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3905
1 Fanpage Facebook 10.000 Like - 10.000 Follow
1,480,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3904
1 Fanpage Facebook 5000 Like - 5000 Follow
740,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3903
1 Fanpage Facebook 2000 Like - 2000 Follow
300,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3902
1 Fanpage Facebook 1000 Like - 1000 Follow
150,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3901
1 Nhân viên IT
9,000,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3900
1 kế toán nam
8,000,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3899
1 kế toán nữ
8,000,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3898
1 Nhân viên kinh doanh, bán hàng Nữ
8,000,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3897
1 Nhân viên kinh doanh, bán hàng Nam
8,000,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3896
1 Nhân viên bán hàng Nam
8,000,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3895
1 Nhân viên bán hàng Nữ
8,000,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3894
1 Telesale nam
8,000,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3893
1 Telesale nữ
8,000,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3892
1 thư ký nữ
15,000,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3891
Thiết kế 1 banner
70,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3890
Dịch vụ kế toán
500,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3889
Thành lập công ty trọn gói
3,950,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3886
Làm hồ sơ thuế ban đầu
500,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3885
Thành lập công ty
1,300,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3884
Dịch vụ đăng ký tên miền
350,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3883
Dịch vụ thuê Hosting
750,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3882
Viết Content cho 1 bài viết hoặc 1 trang web
150,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3881
Thiết kế 1 Logo
290,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3880
Dịch vụ tạo email theo tên miền giá rẻ
350,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3878
Dịch vụ chạy quảng cáo Facebook Ads
1,000,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3877
Dịch vụ chạy quảng cáo Google Ads
5,000,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3876
Dịch vụ thiết kế hình ảnh
70,000 đ
Card image cap
Mã Item: 3875
Dịch vụ lập trình, thiết kế App
25,000,000 đ
Tạo Set 0